Contact   0172-820205 klein logo

NOA Vakanties organiseert kampeervakanties voor christelijke gezinnen
in de Belgische Ardennen, Karinthi in Oostenrijk en in de Franse Jura.

Algemene voorwaarden

1. Aanmelding en inschrijving
Boeken van onze vakanties kan zowel telefonisch als via de website, zowel telefonische als digitale boekingen zijn bindend. Binnen 3 werkdagen ontvangt u van ons een boekingsbevestiging, welke per mail aan u wordt verzonden. Per boeking brengen wij 31,50 reserveringskosten in rekening. NOA Vakanties raadt u aan goede reis- en annuleringsverzekering af te sluiten, die indien u outdooractiviteiten onderneemt ook bergsporten dekt.

2. Betaling
a) NOA Vakanties hanteert een aanbetaling van 30% van de reissom, vermeerderd met de premies van de eventueel afgesloten verzekeringen en de reserveringskosten. De aanbetaling dient binnen 8 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging te zijn voldaan.
b) Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek te zijn voldaan.
c) Een boeking gemaakt binnen 6 weken voor vertrek, dient de volledige reissom binnen 8 dagen te worden voldaan.
d) Indien de betaling 24 uur voor vertrek nog niet ontvangen is, dan is NOA Vakantie gerechtigd de boeking te annuleren en de annuleringsbepalingen te hanteren, conform artikel 6.

3. Reisduur
De reisduur is vermeld in hele dagen, waarbij ook de aankomst- en vertrekdagen worden meegeteld als reisdagen.

4. Reisdocumenten
Iedere boeker/deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig reisdocument, hetzij een ID-kaart of paspoort. Alle kosten die voortvloeien uit het niet hebben van een geldig reisdocument komen voor kosten van de deelnemer.

5. Reisbescheiden
Uiterlijk 10 dagen voor vertrek ontvangt u van ons de reisbescheiden, welke bestaat uit een accommodatievoucher, routebeschrijving en reisinformatie.

6. Annulering en omboeking door deelnemer
Het annuleren van een overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk (per post of per Email), waarbij de datum van de poststempel geldt als annuleringsdatum. Bij het annuleren van de overeenkomst wordt door NOA Vakanties de onderstaande annuleringskosten in rekening gebracht:

 1. Bij annulering tot 42 dagen vr de dag van vertrek: de aanbetaling; 
  B. Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag vr de dag van het vertrek: 35% van de reissom; 
  C. Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag vr de dag van vertrek: 40% van de reissom; 
  D. Bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag vr de dag van vertrek: 50% van de reissom; 
  E. Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de dag vr vertrek: 90% van de reissom; 
  F. Bij annulering op de dag van vertrek of later: de volledige reissom.
 2. Bovengenoemde kosten zijn exclusief reserveringskosten. Bij een annulering voor aanvang van de reis, vervallen de kosten voor de reisverzekering (inclusief de poliskosten), indien deze via NOA Vakanties zijn afgesloten. Indien een annuleringsverzekering is afgesloten, worden bij een geldige annuleringsreden bovengenoemde kosten vergoed. Vergoeding is exclusief de reserveringskosten, afgesloten annuleringsverzekering en poliskosten. De acceptatie van deze reden staat echter altijd ter beoordeling van de verzekeringsmaatschappij.

7. In de plaatsstelling
Indien een deelnemer is verhinderd aan een reis deel te nemen kan hij/zij zelf een ander persoon aanmelden die in zijn/haar plaats wil gaan. Dit kan echter nadrukkelijk alleen onder de volgende voorwaarden: 

a) de plaatsvervanger voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden.
b) het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen van te voren ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten kunnen worden verricht. 
c) de bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in de plaatsstelling. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt, zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom en eventuele extra kosten veroorzaakt door de vervanging.

 8. Wijziging door NOA Vakanties
NOA Vakanties behoudt zich het recht voor op elk wezenlijk punt de overeenkomst te wijzigen als daartoe gewichtige omstandigheden bestaan. Bij wijziging van een of meer wezenlijk onderdeel, heeft de deelnemer het recht om de reis te annuleren. Bij een of meer niet wezenlijke onderdelen, is dit niet toegestaan indien het niet te nadele van de deelnemer is. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op prijzen en belastingen die bekend waren ten tijde van het uitgeven van de reisgids. Uitsluitend in geval van verhoging van de brandstofkosten van bijvoorbeeld bussen en vliegmaatschappijen, behoudt NOA Vakanties zicht het recht voor deze door te rekenen aan de deelnemer.

9. Aansprakelijkheid van NOA Vakanties
NOA Vakanties is tegenover de deelnemer aansprakelijk voor de verwachtingen die de reis schept en de goede uitvoering hiervan, ongeacht of deze verplichtingen door NOA Vakanties zelf of door ingeschakelde dienstverleners worden uitgevoerd. Een en ander echter wel met inachtneming van wat in de artikelen 7, 8, 9, 11 en 12 is vermeld.

10. Verplichtingen van de deelnemer
a) De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van NOA Vakanties ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is derhalve aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeoorloofde gedragingen, zulks ter beoordeling naar de maatstaf van het gedrag van een correcte vakantieganger. 

b) Een deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate moeilijk wordt, kan door NOA Vakanties van (verdere voortgang van) de reis worden uitgesloten. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van de hinder of last hem/ haar kunnen worden toegerekend.

11. Uitsluiting aansprakelijkheid van NOA Vakanties
a) NOA Vakanties is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet goed uitvoeren van de reisovereenkomst indien en voor zover de tekortkomingen zijn toe te schrijven aan de deelnemer.

b) NOA Vakanties aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat vanuit een reis- en/of annuleringsverzekering. Deze schade moet bij de verzekeringsmaatschappij worden geclaimd.

12. Bijzonderheden en uitsluiting
Voor aanmelding van de reis, is het noodzakelijk dat NOA Vakanties door de deelnemer op de hoogte brengt van gegevens die voor NOA Vakanties van belang zijn/kunnen voor de uitvoering van de reis. Bij aanmelding dienen eventuele ziektes, handicaps of gebruik van medicijnen gemeld te worden. Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk om met deze informatie. Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan uitsluiting van (verdere) deelname aan de reis tot gevolg hebben. NOA Vakanties houdt zich het recht voor om bij een psychische en/of lichamelijke handicap en wangedrag van een deelnemer, de deelnemer uit te sluiten van de (verdere) reis. Gehele of gedeeltelijke restitutie zal niet worden voldaan en alle eventuele kosten hier uit vloeiend zijn voor kosten voor de deelnemer.

13. Klachten
Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over de tent, camping, vervoer of geboekte activiteiten. Wilt u hierover een klacht indienen neem dan direct contact op met de reisleiding ter plaatse. Is er geen reisleiding aanwezig of wordt de klacht (door hem/haar) niet naar behoren opgelost, dan dient u direct contact op te nemen met ons hoofdkantoor in Nederland +31(0)172-820205  of buiten kantoortijden +31(0)6-39 87 01 43. De kosten van dit telefoongesprek worden door NOA Vakanties vergoed. Op het moment zelf kan er vaak wat aan uw opmerkingen/klachten worden gedaan.

Klachten die op de bestemming niet zijn gemeld (op het hoofdkantoor) en niet op een door de reisleiding ondertekend klachtenformulier zijn weergegeven worden in Nederland niet in behandeling genomen/ Voor het in behandeling kunnen nemen dient u ter plaatse altijd een klachtenformulier volledig in te vullen en door de reisleiding te laten ondertekenen.

Achteraf niet tevreden
Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over de tent, camping, vervoer of geboekte activiteiten. Wilt u hierover een klacht indienen, doe dat dan binnen 1 maand na thuiskomst. Schrijf een brief met daarin kort en bondig uw opmerkingen en voeg daarbij het ondertekende klachtenformulier. U kunt alleen opmerkingen maken over uw eigen vakantie en uw eigen beleving. U kunt dus niet schrijven namens derden of over de vakantie van derden. NOA Vakanties stuurt u binnen 6 weken een reactie of een ontvangstbevestiging.

Het kan voorkomen dat u achteraf ontevreden bent, maar u bent niet in het bezit van een klachtenformulier. Dan is het helaas niet mogelijk om een klacht in te dienen. Voor het in behandeling kunnen nemen dient u ter plaatse een klachtenformulier volledig in te vullen en door de reisleiding te laten ondertekenen. Wel zal NOA Vakanties een dergelijke melding (dus achteraf zonder klachtenformulier) gebruiken om de kwaliteit van haar dienstverlening constant te verbeteren.

.

 

Christelijke camping in de Belgische Ardennen, Karinthi in Oostenrijk en in de Franse Jura.
Onze kleine christelijke campings liggen midden in de natuur. Het enthousiaste recreatieteam organiseert een tal van (sportieve) activiteiten voor jong en oud. De bijbelstudies en sing-ins bij het kampvuur zorgen er voor dat u een vakantie beleeft in een unieke sfeer!
Kom met uw eigen tent/caravan/vouwwagen of huur een compleet ingerichte huurtent of chalet.